KONTAKT

Fyll i formuläret nedan om du har en allmän fråga.
Längst ner på denna sida finner du kontaktuppgifter direkt till de olika förtroendevalda inom klubben.

Kontakta oss

 
 
 
 
 

Länkar

Ullånger´s hemsida

Studiefrämjandets hemsida

Klubbens förtroendevalda

Uppdragsplats

Namn

Telefon

E-post

Vald till

Ordförande

Ellen Viklund

070 - 688 36 73

buskul.ln@hotmail.com

2019/2020

Kassör

Magnus Wester

070 - 210 38 44

magnus.wester@gmail.com

2019/2020

Styrelseledamot

Peder Engblad

0613 - 107 68

peder.engblad@live.se

2019/2020

Sektionsordförande Ullånger

Roger Furberg

070 - 647 76 74

2019/2020

Sektionskassör Ullånger

Magnus Wester


Sektionsledamot Ullånger

Roger Nordmark

070 - 552 50 39

Sektionsordförande Nora

Dick Strömberg

070 - 201 08 92 

strombergstorrom@telia.com

2019/2020

Sektionskassör Nora

Johan Strömberg

070 - 590 43 71

2019/2020

Sektionsledamot Nora

Jeanette Ståhl

070 - 295 00 88 

2019/2020

Sektionsordförande Skog

Per-Olof Jonsson

070 - 336 17 16 

peojo@spray.se 

2019/2020

Sektionskassör Skog

Gun Nyström

070 - 355 33 04

gun.nystrom@live.se 

2019/2020

Sektionsledamot Skog

Per-Olof Jonsson

2019/2020

Sektionsersättare Skog

Peter Rodin

070 - 341 87 49

peter.rodin@hotmail.com

2019/2020

Sektionsersättare Skog

Christoffer Wiberg

2019/2020

Sektionsordförande N-grå

Mikael Falgard

073 - 520 27 90

mikfalgard@gmail.com 

2020/2021

Sektionskassör N-grå

Peter Wallberg

2019/2020

Sektionsledamot N-grå

Morgan Sjödin

070 - 623 84 62

2019/2020

Sektionsersättare N-grå

Jörgen Backeus

2019/2020

Copyright © 2020 Höga Kusten´s Skoterklubb

Webdesign av Johanna Viklund