FÖRARBEVIS

Vi hjälper dig att komma ut på tur, genom att erbjuda årliga 
kurser som resulterar i ett Förarbevis för terrängfordon.

ALLA KAN VI HJÄLPAS ÅT
OCH VI BÖR ALLA HA DET


Ålderskrav 16år fyllda


Ta kontakt med Stefan Edvall

Tel. 070 688 47 21

 

Vi vill uppmana Er som kör skoter att göra så

med förstånd så att vi får behålla ett öppet Skoter Sverige.

 

Det är ingen självklarhet!

VARFÖR FÖRARBEVIS?


Sedan år 2000 har det varit lag på att inneha förarbevis för terrängfordon, dessförinnan gällde att man behövde ha ett körkort eller traktorkort.
Genom att införa regler för körkort markeras att skoterkörning är något som kräver ansvarstagande och kunskap, framförallt att ta hänsyn till miljö och säkerhet. Relationen till markägarna, som lånar våra skoterleder från, gäller det att ha god kontakt med. Ansvaret vilar på den som framför skotern. -
Glöm aldrig det!

Tänk dig för innan Du gör en felaktig handling.